SofDek Warranty

IN ENGLISH

At SofDek, we believe in the quality of our marine flooring materials. After many years of experience and experimentation with different material compositions, we have developed long-lasting durable marine flooring. Our warranty reflects the high emphasis on quality.

3-YEAR MATERIAL WARRANTY

Each of our orders receives a 3-year warranty on material. The material warranty protects against weather-related and normal use-related issues. The 3-year warranty does not apply to abnormal use or wear and tear or lack of maintenance problems caused by the user.

3-YEAR INSTALLATION WARRANTY

If your SofDek was installed by our SofDek specialist, the warranty protects you against all installation-related problems that may arise. Self-installed SofDek does not receive an installation warranty.

EESTI KEELES

Meie SofDekis usume oma merepõrandamaterjalide kvaliteeti. Pärast aastatepikkust kogemust ja erinevate materjalide koostistega katsetamist oleme välja töötanud kauakestva ja vastupidava paadipõrandamaterjali. Meie garantii peegeldab meie fookust kõrgele kvaliteedile.

3-AASTANE MATERJALI GARANTII

Anname igale SofDek tellimusele materjali garantii 3 aastaks. Materjali garantii kaitseb ilmastikuga seotud ja tavapärase kasutamisega seotud probleemide eest. 3-aastane garantii ei kehti ebaloomuliku kasutamise või kasutaja poolt põhjustatud vigastustele või vähesest hooldusest tingitud puuduste korral.

3-AASTANE PAIGALDUSGARANTII

Kui teie SofDeki paigaldas meie SofDeki spetsialist, kaitseb paigaldusgarantii teid kõigi paigaldusega seotud probleemide eest, mis võivad tekkida. Ise paigaldatud SofDekile ei kaasne paigaldusgarantii.

Share the Post:

Related Posts

SofDek Warranty

IN ENGLISH At SofDek, we believe in the quality of our marine flooring materials. After many years of experience and

Read More
etEstonian